Is het Sint Leo College in Brugge een goede school?


Het St. Leo college in Brugge is een secundaire school in Brugge. Deze school heeft ook nog een basis school (het St. Leo Basis) waar een goede start gemaakt kan worden voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Daarna kunnen ze eventueel doorstromen naar het St Leo Secundair waar ze vele mogelijkheden hebben om zich te ontplooien en ontwikkelen. Geschiedenis Het St. Leo College bestaat al bijna 125 jaar en heeft daarmee een lange en rijke geschiedenis. Op 22 september 1890 werden de deur van Sint Leo geopend voor 57 ingeschreven leerlingen. Tot 1915 was het een privéschool waarbij de ouders van leerlingen lesgeld moesten betalen. Vanaf januari 1916 kreeg het instituut subsidie en inspecties. In de jaren die volgden overleefde de school de Eerste Wereldoorlog, werden nieuwe gebouwen gebouwd en zelfs een sporthal. Omdat het St. Leo College een knechtenschool was deed pas in 1971 de eerste vrouw haar intrede, als vervanger van een zieke leraar. De eerste voltijds lerares op de middelbare afdeling kwam werd in 1977 aangesteld. Nog altijd waren er geen vrouwelijke studenten op het college. Vanaf 1 september 1993 werden de eerste 6 meisjes toegelaten tot de school, wat een hele gebeurtenis was getuige het diepgaande interview in de schoolkrant. Omdat de daaropvolgende jaren progressief meisjes ingeschreven werden, was de school vanaf 1997 een volledig gemengde middelbare school. Visie Het St. Leo college heeft aantal pijlers waar haar visie op gebaseerd is. In de eerste plaats is dat “Voor je zorgen en bezorgd om je zijn”. Dus wat je capaciteiten, mogelijkheden en moeilijkheden ook zijn, op het St. Leo college voel je je thuis. “Onderwijs” is de tweede peiler van de visie. Dit is natuurlijk een hele logische, maar ook een belangrijke. Op het college wordt vanzelfsprekend degelijk en modern onderwijs gegeven. “Opvoeden” is het derde belangrijke onderwerp. Een belangrijk onderdeel van de visie waarin de leraren en klasleraren je ondersteunen en helpen te groeien. Als laatste punt van de visie wordt “Dialoog en samenwerking” genoemd. Hiermee wordt communicatie bedoeld tussen leraren, leerlingen en ouders. Ieders mening telt hierin mee. Internaat Naast een secundaire school heeft het college ook een internaat tot haar beschikking. Hier kunnen leerlingen in een veilige omgeving studeren, leren, ontspannen en in een huiselijke sfeer zich ontwikkelen. Een duidelijke structuur biedt iedereen houvast zodat het welbevinden van iedereeen prioriteit is. Het internaat bevindt zich op twee verschillende locaties. In de historische binnenstad van Brugge op dezelfde locatie als de school bevindt zich voor leerlingen van het eerste tot en met het vijfde jaar middelbaar het internaat. In de Cramerstraat (het convent) bevindt zich op 2 minuten lopen van school het pand voor de leerlingen van het zesde jaar. Leren Op het St. Leo College komen verschillende richtingen aan bod in een divers lesprogramma. Een dagindeling ziet er ongeveer als volgt uit: 08:28 Begin van de lessen 1 en 2 10:11 Pauze 10:28 Vervolg lessen 3 en 4 12:11 Middag pauze 13:22 Lessen 5 en 6 15:05 Pauze 15:18 Les 7 16:08 Einde van de lessen 16:30 Studie Als er sprake is van een achtste lesuur dan start deze om 16:10 en eindigt om 17:00. De studie begint dan om 17:15 Op woensdag eindigen alle lessen om 12:11. Omdat we de begeleiding van onze leerlingen hoog in het vaandel hebben, zorgen we er ook voor dat leerlingen leren leren. Dat doen we door actieve werkvormen te gebruiken in de lessen, computers te gebruiken of de bibliotheek een bezoek te brengen. Daarnaast leren de leerlingen onder begeleiding zelfstandig te leren en projectmatig te werken. Op deze manier kunnen ze allerlei vaardigheden ontwikkelen, eigen interesses en sterke en minder sterke kanten ontdekken en algemene vorming verwerven. Naast leercoördinatoren die vooral helpen met leerhouding, planning maken en het begeleiden van het leren, heeft het St Leo ook de beschikking over Zorgcoördinatoren of leerlingbegeleiders. Deze kunnen meer tijd vrijmaken tijdens of na schooluren om met de leerling wat dieper in te gaan op moeilijkheden of problemen. Daarnaast is het peter-meterproject een belangrijke ontwikkeling. De eerstejaarsleerlingen worden door leerlingen van het vijfde of zesde haar goed op weg geholpen. Activiteiten Leren is niet alleen lessen volgen, het St Leo college vindt het belangrijk dat ook andere vormen van leren aan bod komen. Daarom doen we ook veel andere activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan culturele uitstappen, poëziedagen en toneelvoorstellingen. Ook daar leren leerlingen van en het is onderdeel van de opvoeding. Het Sint Leo stimuleert ook het sportief zijn buiten schooluren. Er zijn verschillende mogelijkheden om jezelf alleen of in een groep sportief te ontwikkelen. De sportdag is daarbij het hoogtepunt van het jaar. En een unieke belevenis voor alle liefhebbers van wintersport is de wintersportreis in de krokusvakantie voor de eerste en de tweedejaars. Voor derdejaars is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsproject met scholen uit Nederland, Italië, Duitsland en Polen. Ook is er de mogelijkheid om zich in te schrijven voor ene uitwisselingsproject met een school in Zuid-Afrika. Dit valt onder de studiereizen die jaarlijks georganiseerd worden waardoor de leerlingen kennismaken met andere culturen, talen en leefgewoonten. De vijfde en zesde jaars gaan op reis naar Londen of Parijs met hetzelfde doel. Zo krijgen de leerlingen de kans om hun venster op de wereld te verruimen. Contact Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het Sint Leo College in Brugge.